Reakce na červnové zastupitelstvo

S ohledem na proběhnuvší zasedání šternberského zastupitelstva dne 21. 6. 2017 a zatím poslední mediální výstup ve věci Scolarest místostarosty, pana Oborného, v 7. čísle Šternberských listů, považuji za nutné uvést na pravou míru několik informací.

Je známo, že pan místostarosta kontaktoval některé z těch, co podepsali petici za změnu poskytovatele stravování ve Šternberku. Na zastupitelstvu pak pan starosta s místostarostou tento krok obhajovali tím, že údaje na petici jsou veřejné a jejich další užití bez souhlasu dotčených není v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů. Tento přístup samozřejmě není správný. Dokládají to mj. i odpovědi jiných zaměstnanců městského úřadu, zveřejněné v rámci dotazů občanů, že není možné poskytnout osobní údaje členů petičního výboru bez jejich souhlasu, protože by to odporovalo zákonu o ochraně osobních údajů. (Tyto údaje jsou však uvedeny na každém jednotlivém archu petice.)

Polopravdy, zesměšňování, zamlčování a naopak zdůrazňování „vhodných“ informací. To je v této kauze běžný způsob komunikace ze strany města. Třeba, jak na MŠ Nádražní putuje „začarovaná“ várnice se zkaženým jídlem (viz záznam ze zastupitelstva), popř. že je záhada, proč je pouze na MŠ Nádražní dodáváno nekvalitní jídlo (Šternberské listy). Víte ale, že jídlo odebírala i MŠ Mladějovice a DS Dráček? Po nespokojenosti s firmou Scolarest odebírají jinde. Že lidem z Domova důchodců museli změnit jídelníček, protože odmítali jíst to, co děti ve školce? A že MŠ Nádražní zahrnuje většinu školek a tím pádem většinu dětí ve městě? Paní ředitelka MŠ Nádražní má odvahu a vůli celou záležitost řešit. Ať už s rodiči, tak s vedením města. Je ale jediná.

Je mi to líto, ale musím konstatovat, že paní ředitelka MŠ Komenského v závěru záznamu ze zastupitelstva lže. Lže o tom, že s ní nikdy rodiče nejednali osobně kvůli stravování a že se o údajných problémech dozvěděla pouze prostřednictvím FB. Požádala jsem paní ředitelku o vyjádření k tomuto jejímu tvrzení, protože já osobně jsem s ní tuto problematiku řešila v její kanceláři a po mailu několikrát. Vím, že nejsem jediná (i když se mne o tom snažila paní ředitelka přesvědčit). Odpověď jsem dosud neobdržela. Můžu se tak jen dohadovat, proč paní ředitelka říká věci, které zjevně nejsou pravdivé.

Když si přečtete článek ve Šternberských listech, můžete lehce nabýt dojmu, že nejdříve proběhly ve Scolarestu všechny kontroly, proběhl dotazník ve školách, vše bylo uvedeno do pořádku (!). Teprve potom přišla petice, která pana místostarostu překvapila! A ještě více ho překvapil postup Scolarestu, který bez varování vypověděl smlouvu. Tomu může věřit snad jen on sám.

Stravováním ve školách a školkách jsem strávila notnou část letošního roku. S jakým výsledkem? Jsem zklamaná z přístupu většiny těch, které jsme si sami zvolili jako naše zástupce a těch, kteří vedou školské instituce. Z jejich nezájmu, neprofesionality a mnohdy i arogance. A nějak nemohu uvěřit, že by velká nadnárodní společnost, která je za dobu svého působení na českém trhu zvyklá na lokální tlaky a nespokojenost, podlehla „nepřátelské atmosféře“ na maloměstě a jen tak odešla.

Jsem idealista. Ale je zřejmě na čase stát se realistou. Občanská iniciativa určitě smysl má a je potřebná, musíte se ale připravit na to, že možná ztratíte víc, než jste získali.

Jindra Ševčíková Fialová,

(jedna z těch, kteří jednali jménem nespokojených rodičů s městem Šternberk a s ostatními zúčastněnými stranami)

šternberské listy

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Reakce na červnové zastupitelstvo

Konkurs na novou ředitelku/ředitele školní jídelny

Město Šternberk vyhlašuje konkurs na obsazení postu ředitelky/ředitele obnovené příspěvkové organizace, která bude zajišťovat od 1. října 2017 školní stravování ve Šternberku.

konkurs_jidelna

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konkurs na novou ředitelku/ředitele školní jídelny

Shrnutí aktivit rodičů, vize do budoucna

Na začátku školního roku 2016/2017 prošlo školní stravování ve Šternberku změnou. Měla to být změna k chutnějšímu, modernějšímu a zdravějšímu jídlu pro děti ve školkách a školách.

Současně s touto změnou se vzedmula vlna zejména rodičovské nespokojenosti s kvalitou a množstvím jídla. Byly zjištěny mnohé nedostatky a pochybení, nespokojenost byla a je důvodná. Celý školní rok probíhala jednání rodičů s představiteli města, se zástupci společnosti Scolarest, s pracovníky kontrolních orgánů, s ředitelkami školek, mezi rodiči navzájem. V dubnu tohoto roku proběhla ve Šternberku petiční iniciativa za odstoupení od smlouvy o poskytování stravování s firmou Scolarest, kterou podpořilo více než 900 lidí. Nikdy tedy nešlo jen o aktivitu malé skupiny rodičů.

V pondělí 12. června byla zahájena výstava fotografií věnujících se školnímu stravování nazvaná Z čerstva.

Téhož dne oznámilo město na svých webových a FB stránkách zprávu, že spol. Scolarest vypověděla smlouvu o poskytování školního stravování a dle smluvně dohodnutých podmínek ukončí svou činnost ve Šternberku k 30. 9. 2017.

Na první pohled jde o velké vítězství. Naše práce, snaha a úsilí o zdravé a kvalitní stravování dětí ve Šternberku tím však nekončí. Pojďme společně a ve spolupráci s městem zajistit, aby se situace v jídelnách již neopakovala. Aby to konečně bylo lepší, výhodnější a pohodlnější pro všechny.

Návrat k příspěvkové organizaci nemusí přece nutně znamenat návrat v čase. Vedení města od počátku ujišťovalo, že nebude problém poskytovatele školního stravování změnit, pokud nebudou strávníci spokojeni. Jistě tak počítali s alternativou příspěvkové organizace a jsou na to připraveni.

Jsme ochotni sejít se u kulatého stolu a prodiskutovat možnosti, které se nabízejí. Třeba možnost připojit se k projektu Skutečně zdravá škola, který vznikl pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství, a který plní již 277 mateřských, základních a středních škol s 48 391 dětmi. V Olomouckém kraji je takových jídelen sedm, nejbližší je v Horce nad Moravou – přímo za humny.

Cena školního obědu je 17 Kč. Svačinka stojí 7 Kč. Může se zdát, že za takové peníze lepší oběd uvařit nejde. Cena se z několika důvodů musí držet nízko. Mnoho rodičů ale neví, že školní stravování je neziskové a je státem dotované. Rodiče platí pouze suroviny.

Od počátku jsme chtěli a chceme stále dosáhnout opravdové změny školního stravování. Přejeme si pro naše děti a všechny strávníky ve Šternberku čerstvé maso, ovoce a zeleninu, vajíčka ve skořápce. Ne z pohodlí domova od našich počítačů, ale na jednání se zastupiteli města, na výstavě, přímo mezi Vámi.

Se zástupci města máme možnost se sejít již ve středu 21. 6. 2017 od 15hod na pravidelném jednání zastupitelstva.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Shrnutí aktivit rodičů, vize do budoucna

TISKOVÁ ZPRÁVA

Na vernisáž fotografií věnujících se stravování ve šternberských školách a školkách zvou v pondělí 12. 6. 2017 od 17:30hod do tamní Kavárny v parku zástupci nespokojených rodičů.

Akce na podporu změny ve školním stravování má název Z čerstva. „Chceme pro děti čerstvé maso, ovoce a zeleninu, vajíčka ve skořápce, jogurty, které nejsou prošlé. Proto jsme výstavu nazvali Z čerstva,“ říká jeden z organizátorů Tomáš Marek. „Výstava fotografií ve veřejném prostoru je jedním z dalších signálů, že jídlo je ve školkách a školách opravdovým problémem,“ dodává.

Ve Šternberku došlo od září 2016 ke změně dodavatele školního stravování, přičemž bylo avizováno, že půjde o změnu k lepšímu. Výsledkem však je velká vlna nespokojenosti rodičů i cizích strávníků, kteří poukazují na sníženou kvalitu i kvantitu jídla. Vedení města ale stížnosti neslyší. Radnici nepřesvědčilo ani více než 900lidí, kteří vyjádřili svůj nesouhlas se změnou stravování podpisem petice za odvolání dodavatele jídla. „Ze zkušeností jiných měst, kde tento dodavatel vaří, víme, že občas může dojít ke zlepšení stravy. Je to však jen dočasný stav, problémy se vyskytují stále. Proto usilujeme o vypovězení smlouvy mezi městem a dodavatelem jídla. Je to jediné trvalé řešení,“ říká Jindra Fialová, další z iniciátorů akce.

Vernisáž proběhne formou happeningu, kdy si mohou zúčastnění vyměnit své zkušenosti s dodávaným jídlem a dozvědět se více o celé problematice školního stravování.

Organizátoři plánují i ochutnávku některých surovin, které dodavatel stravy používá. Výstava potrvá do 21. 6. 2017.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem TISKOVÁ ZPRÁVA

Pozvánka na vernisáž fotografií

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na vernisáž fotografií

Vyjádření Krajské hygienické stanice k následným kontrolám ve Scolarestu

Níže přiložené protokoly a zprávy KHS o kvalitě surovin a protokoly o odebraných vzorcích pokrmů. Byla uložena i pořádková pokuta vedoucí školní jídelny, za prošlou dětskou krupici.

protokol_o_kontrole_

protokoly_ZU

zpráva KHS

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyjádření Krajské hygienické stanice k následným kontrolám ve Scolarestu

Vyjádření RADY MĚSTA k jednání ze dne 10.5.2017

Z tohoto jednání byl pořízen rodiči zvukový záznam, který si pan starosta Orság nepřeje zveřejňovat. V příloze zápis z jednání a dalším zápisem vyjádření radních, jak řeší celou situaci. Za petiční výbor, přítomná jednání rady Petra Palíková.

zapis_10_05_2017 zapis_10_05_2017_informace_k_zaverum

 

Vyjádření zástupců rodičů vč. připomínek (červeně v textu), zaslané k rukám vedoucí odboru školství Mgr. Kameníčkové

Připomínky_k_zápisu

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyjádření RADY MĚSTA k jednání ze dne 10.5.2017

Jednání s členy rady města

Ve středu 10. května proběhlo jednání zástupců rodičů s některými členy rady města Šternberk o dalším setrvání firmy Scolarest v našem městě. O výpovědi smlouvy mezi Scolarestem a městem radní neuvažují, výsledky šetření hygienické stanice ukazují na bezproblémový chod školní vývařovny. Do pátku 19.5.2017 přislíbili radní přijmout některá opatření, aby spolupráce se Scolarestem fungovala lépe…

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jednání s členy rady města

Předali jsme petici panu starostovi..

petice průvodní dopis

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Předali jsme petici panu starostovi..

PETICE má již svůj součet

Vážení  spoluobčané, petice je finálně uzavřena, podpisů je 912. Nespokojených tedy není pár militantních rodičů, ale je nás přes 900, kteří chtějí jasnou změnu. Změnu ve formě vypovězení smlouvy se Scolarestem. V současné době chystáme podklady pro jednání s Radou města. Po posledním Zastupitelstvu přišly ze strany radních i zastupitelů hlasy, které chtějí věc řešit. Své připomínky, či náměty nám napište na mailovou adresu pribehscolarest@gmail.com. Děkujeme.

členové petičního výboru

 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PETICE má již svůj součet